ກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ.

          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳພອນ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໃນຖານະເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ3S-ROL ແລະ ທ່ານ ນາງ ແຄເທີີລີນ ເຟື໋ອງ, ຮອງຜຸ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາສະຖານທູດ; ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ມີ ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ສະມາຊິກຂອງແຜນງານເຂົ້າຮ່ວມ.
          ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສະຫຼຸບທົບທວນຄືນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ 3S-ROL ໃນປິ 2020 ແລະ ແຜນທິດທາງຕໍ່ໜ້າໃນປີ 2021. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ສາຍຄິດ ວິສີສົມບັດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນສາກົນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ/ຜູ້ຈັດການໂຄງການ 3S-ROL ໄດ້ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳໃນປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າໃນປີ 2021 ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ສະເໜີພາບລວມ; ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຂອງປີ 2020; ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ທິດທາງແຜນການບູລິມະສິດໃນປີ 2021. ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
          ພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ ຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ສະພາຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮັບຮອງເອົາແຜນກິດຈະກຳບູລິມະສິດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021 ນຳອີກ.
ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ຊາຍພິມພອນ ສີຣິວົງໄຊ
ປະເພດຂ່າວ: