ການລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນສະຫວັນ.

ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ຊຽງຂວາງ ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ 7/7-7/9 ມສ ໂພນສະຫວັນ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ວັນໄຊ ກືຫວັງເນັ້ງ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຊຶ່ງໄດ້ນຳເອົາ ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກຍຸຕິທຳ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ສານປະຊາຊົນ, ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດເລກທີ 77 ຂອງລັດຖະບານ ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງພິເສດ, ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີທະນາຍຄວາມເຂົ້ົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼຶອ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ຈຸດປະສົງ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຮູ້ ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງເດັກ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກ, ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບເດັກ, ເປັນການສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເພຶ່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຜ່ານການລົງໂຄສະນາເຫັນວ່າ ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ກັບເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ທີ່ທີມງານຂອງພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງລົງໄປເຜີຍແຜ່ ຊຶ່ງສະແດງອອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງຢູ່ໃນສັງຄົມ ຂື້ນມາສົນທະນາແລກປ່ຽນໂດຍ ຖືເອົາກົດໝາຍເປັນ ບ່ອນອີງ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວັນໄຊ ກືຫວັງເນັ້ງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳໄດ້ມອບປຶ້ມກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນ ມສ ໂພນສະຫວັນ ເພຶ່ອນຳໄປຄົ້ນຄົ້ວາ; ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ.

ຂຽນຂ່າວ-ຖ່າຍພາບ: ແຫວນເພັດ ສໍຄຳພູວັນ

ປະເພດຂ່າວ: