ແຂວງ ຫົວພັນ ຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ

Primary tabs

          ໃນວັນທີ 16 - 19 ພະຈິກ 2021 ນີ້, ທີມງານຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ເຂົ້້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານຂື້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ (ໂດຍຜ່ານລະບົບປະຊຸມອອນລາຍທາງໄກ) ຈັດໂດຍ ອົງການມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ ຕາງໜ້າຄູຝຶກຈາກສະມະຄົມແມ່ຍິງ ແລະ ສຶກສາດ້ານກົດໝາຍ ຊື່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນລັດຖະບານການາດາ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອົງການມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ, ສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ, ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທຳ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກຍຸຕິທຳ 3 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ຄື: ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການຍຸຕິທຳ 9 ເມືອງໃນ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານເຂົ້້າຮ່ວມທັງໝົດ 54 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ.
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
          ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່, ທັກສະຂອງຄູຝຶກໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານ, ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ຂອງຄູຝຶກຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອນຳໄປຝຶກຕໍ່ໃຫ້ກັບຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ຈາກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີລັກສະນະເລັກນ້ອຍ, ເບົາບາງ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນໃຫ້ສີ້ນສຸດລົງ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ທັງເປັນການສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ກໍລະນີເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິວິທີີ.
ປະເພດຂ່າວ: