ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງ,​ ຂໍ້ຕົກລົງ,​ ຄຳແນະນຳ ຂອງເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຂອງກະຊວງ