ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທັງໝົດ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 Family Register law 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (10.41 MB)
2 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (2.57 MB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (913.33 KB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (904.81 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (1.24 MB)
6 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (821.21 KB)
7 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (650.44 KB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (3.02 MB)
9 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (11.64 MB)
10 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (15.27 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (19.7 MB)
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 01/11/2020 03-ພະຈິກ-2020 03-ພະຈິກ-2020
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 25/10/2020 27-ຕຸລາ-2020 27-ຕຸລາ-2020
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 23/10/2020 20-ຕຸລາ-2020 20-ຕຸລາ-2020
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/10/2020 12-ຕຸລາ-2020 12-ຕຸລາ-2020
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/09/2020 30-ກັນຍາ-2020 30-ກັນຍາ-2020
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/09/2020 30-ກັນຍາ-2020 30-ກັນຍາ-2020
18 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 27/09/2020 30-ກັນຍາ-2020 30-ກັນຍາ-2020
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 20/09/2020 21-ກັນຍາ-2020 21-ກັນຍາ-2020
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 17/08/2020 17-ສິງຫາ-2020 17-ສິງຫາ-2020

Pages