ພະແນກຍຸຕິທຳທ້ອງຖິ່ນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບົດຄວາມອື່ນໆ

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

ພະແນກຍຸຕິທຳນະຄອນຫຼວງກໍານົດແຜນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ-ນໍາພາ

    ການສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ-ນໍາພາ ເປັນວຽກງານພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງພະນັກງານ ຮັບປະກັນການຫັນວຽກໃຫ້ພະນັກງານດໍາເນີນຕາມລະບຽບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງພັກ-ລັດ ໃນວຽກງານສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ເປັນການຫັນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພະນັກງານ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເປັນອັນລະອຽດ ສ້າງໂຄງການສັງລວມ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງບໍາລຸງ, ຄາດຄະເນສັບຊ້ອນຈັດວາງພະນັກງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

Pages