ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທັງໝົດ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 Family Register law 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (10.41 MB)
2 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (2.57 MB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (913.33 KB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (904.81 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (1.24 MB)
6 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (821.21 KB)
7 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (650.44 KB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (3.02 MB)
9 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (11.64 MB)
10 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (15.27 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (19.7 MB)
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/04/2021 22-ເມສາ-2021 22-ເມສາ-2021
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/04/2021 22-ເມສາ-2021 22-ເມສາ-2021
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 16/04/2021 16-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 14/04/2021 14-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 12/04/2021 12-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 09/04/2021 09-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 07/04/2021 07-ເມສາ-2021 06-ເມສາ-2021
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ 05/04/2021 05-ເມສາ-2021 02-ເມສາ-2021
20 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 04/04/2021 05-ເມສາ-2021 05-ເມສາ-2021

Pages