ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທັງໝົດ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 Family Register law 26-ພະຈິກ-2015 PDF (10.41 MB)
2 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation 26-ພະຈິກ-2015 PDF (2.57 MB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF (913.33 KB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF (904.81 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF (1.24 MB)
6 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF (821.21 KB)
7 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF (650.44 KB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF (3.02 MB)
9 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF (11.64 MB)
10 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF (15.27 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF (19.7 MB)
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 19/5/2019 20-ພຶດສະພາ-2019 20-ພຶດສະພາ-2019
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 12/5/2019 13-ພຶດສະພາ-2019 13-ພຶດສະພາ-2019
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 10/5/2019 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 8/5/2019 10-ພຶດສະພາ-2019 10-ພຶດສະພາ-2019
16 ການຈຳໜ່າຍປຶ້ມປະມວນກົດໝາຍ ອາຍາ 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019 PDF (3.68 MB)
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 6/5/2019 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 3/5/2019 08-ພຶດສະພາ-2019 08-ພຶດສະພາ-2019
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 5/5/2019 06-ພຶດສະພາ-2019 06-ພຶດສະພາ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/4/2019 02-ພຶດສະພາ-2019 02-ພຶດສະພາ-2019

Pages