ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທັງໝົດ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 Minister Decision on the Impact Assessment of Draft Legislation 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (2.57 MB)
2 Family Register law 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (10.41 MB)
3 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 6 25-ທັນວາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (913.33 KB)
4 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 5 25-ຕຸລາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (904.81 KB)
5 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 4 25-ສິງຫາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (1.24 MB)
6 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ 3 25-ມິຖຸນາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (821.21 KB)
7 ຈົດໝາຍເຫດ ສະບັບທີ່ 2 25-ເມສາ-2012 23-ທັນວາ-2015 PDF icon PDF (650.44 KB)
8 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2015 01-ກໍລະກົດ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (3.02 MB)
9 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2015 03-ສິງຫາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (11.64 MB)
10 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2015 01-ກັນຍາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (15.27 MB)
11 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ຕຸລາ 2015 01-ຕຸລາ-2015 26-ພະຈິກ-2015 PDF icon PDF (19.7 MB)
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 11/8/2019 13-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 04/8/2019 10-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
14 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 28/7/2019 09-ສິງຫາ-2019 13-ສິງຫາ-2019
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 21/7/2019 06-ສິງຫາ-2019 22-ກໍລະກົດ-2019
16 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 14/7/2019 02-ສິງຫາ-2019 15-ກໍລະກົດ-2019
17 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 7/7/2019 01-ສິງຫາ-2019 07-ກໍລະກົດ-2019
18 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 30/6/2019 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
19 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທໍາ 23/6/2019 17-ກໍລະກົດ-2019 17-ກໍລະກົດ-2019
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/6/2019 18-ມິຖຸນາ-2019 18-ມິຖຸນາ-2019

Pages