ນິຕິກຳຂອງall

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/8/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ສິງຫາ-2018 16-ສິງຫາ-2018
2 ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະທີ 2 ໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດຍຸຕິທຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະທີ 2 16-ສິງຫາ-2018 16-ສິງຫາ-2018 PDF (242.03 KB), PDF (3.71 MB), PDF (898.08 KB), PDF (11.39 MB), PDF (1.64 MB), PDF (1.53 MB), PDF (2.78 MB), PDF (3.98 MB), PDF (3.72 MB), PDF (2.64 MB), PDF (9.35 MB), PDF (2.69 MB), PDF (2.42 MB)
3 ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານທະບຽນສານ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 01-ເມສາ-2016 11-ກໍລະກົດ-2016 PDF (496.93 KB)
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 5/8/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 06-ສິງຫາ-2018 06-ສິງຫາ-2018
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 03-ສິງຫາ-2018 03-ສິງຫາ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ກໍລະກົດ-2018 26-ກໍລະກົດ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 15/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 17-ກໍລະກົດ-2018 17-ກໍລະກົດ-2018
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 1/7/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 04-ກໍລະກົດ-2018 04-ກໍລະກົດ-2018
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/6/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ມິຖຸນາ-2018 26-ມິຖຸນາ-2018
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/6/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 20-ມິຖຸນາ-2018 20-ມິຖຸນາ-2018

Pages