ນິຕິກຳທິ່ປະກາດໃຊ້

ລ.ດ ຊື່ນິຕິກຳ ປະເພດຂອງນິຕິກຳ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດນິຕິກຳ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 4/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
2 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 11/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກຸມພາ-2018 12-ກຸມພາ-2018
3 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 18/2/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 31/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 31-ທັນວາ-2017 10-ມັງກອນ-2018
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 7/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 10-ມັງກອນ-2018 10-ມັງກອນ-2018
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 14/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 21/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ມັງກອນ-2018 22-ມັງກອນ-2018
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 28/1/2018 ລາຍການໂທລະພາບ 29-ມັງກອນ-2018 29-ມັງກອນ-2018
9 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/11/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 26-ພະຈິກ-2017 05-ທັນວາ-2017
11 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 3/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017
12 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ທັນວາ-2017 12-ທັນວາ-2017
13 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 17/12/2017 ລາຍການໂທລະພາບ 21-ທັນວາ-2017 21-ທັນວາ-2017
14 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບ​ັດ​ວຽກ​ງານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຮາກ​ຖານ ປະ​ຈຳ​ປີ 2018 ຄ​ຳ​ແນະ​ນຳ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ 21-ທັນວາ-2017 21-ທັນວາ-2017 PDF (588.42 KB)
15 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 24/12/2017 EP1 ລາຍການໂທລະພາບ 28-ທັນວາ-2017 28-ທັນວາ-2017

Pages