ເອກະສານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໜັງສືພີມ ຂອງກະຊວງ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
21 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2014 25-ກຸມພາ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.52 MB)
22 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນມັງກອນ 2014 28-ມັງກອນ-2014 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.74 MB)
23 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ສະບັບພິເສດ 25-ທັນວາ-2013 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (8.6 MB)
24 ໜັງສືພີມກົດໝາຍ ສະບັບປະຖົມມະລຶກ 02-ທັນວາ-2013 21-ກໍລະກົດ-2016 PDF (3.9 MB)

Pages