ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/4/2018 09-ເມສາ-2018 09-ເມສາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 4/4/2018 09-ເມສາ-2018 09-ເມສາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 28/3/2018 02-ເມສາ-2018 02-ເມສາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/3/2018 27-ມີນາ-2018 27-ມີນາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/3/2018 23-ມີນາ-2018 23-ມີນາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/3/2018 15-ມີນາ-2018 15-ມີນາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/3/2018 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 9/3/2018 12-ມີນາ-2018 12-ມີນາ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 21/02/2018 28-ກຸມພາ-2018 28-ກຸມພາ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2018 20-ກຸມພາ-2018 20-ກຸມພາ-2018
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/02/2018 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/02/2018 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
13 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/02/2018 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
14 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/02/2018 07-ກຸມພາ-2018 07-ກຸມພາ-2018
15 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/02/2018 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
16 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/01/2018 31-ມັງກອນ-2018 31-ມັງກອນ-2018
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/01/2018 30-ມັງກອນ-2018 30-ມັງກອນ-2018
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/01/2018 29-ມັງກອນ-2018 29-ມັງກອນ-2018
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/01/2018 24-ມັງກອນ-2018 24-ມັງກອນ-2018
20 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/01/2018 23-ມັງກອນ-2018 23-ມັງກອນ-2018
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/01/2018 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
22 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
23 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມໂອນລອຍ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
24 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
25 ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ-ກຳມະການຕັດສີນ ຜູ້ປະຈຳການ ແລະ ບໍ່ປະຈຳການ ຂອງສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 24-ກໍລະກົດ-2017 24-ກໍລະກົດ-2017 PDF (2.86 MB)
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
27 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 08/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
28 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 01/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
29 ຢຸດເສບຢາເສບຕິດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ 14-ກຸມພາ-2017 14-ກຸມພາ-2017
30 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016