ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານໃໝ່

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີປະກາດໃຊ້ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 19/02/2018 20-ກຸມພາ-2018 20-ກຸມພາ-2018
2 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 16/02/2018 19-ກຸມພາ-2018 19-ກຸມພາ-2018
3 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 14/02/2018 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
4 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/02/2018 15-ກຸມພາ-2018 15-ກຸມພາ-2018
5 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/02/2018 07-ກຸມພາ-2018 07-ກຸມພາ-2018
6 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 5/02/2018 05-ກຸມພາ-2018 05-ກຸມພາ-2018
7 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/01/2018 31-ມັງກອນ-2018 31-ມັງກອນ-2018
8 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 29/01/2018 30-ມັງກອນ-2018 30-ມັງກອນ-2018
9 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/01/2018 29-ມັງກອນ-2018 29-ມັງກອນ-2018
10 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 24/01/2018 24-ມັງກອນ-2018 24-ມັງກອນ-2018
11 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 22/01/2018 23-ມັງກອນ-2018 23-ມັງກອນ-2018
12 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/01/2018 15-ມັງກອນ-2018 15-ມັງກອນ-2018
13 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 05-ທັນວາ-2017 05-ທັນວາ-2017 PDF (861.21 KB)
14 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມໂອນລອຍ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
15 ສະປອດໂຄສະນາເລື່ອງ:"ຫ້າມເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ" 26-ກັນຍາ-2017 26-ກັນຍາ-2017
16 ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ-ກຳມະການຕັດສີນ ຜູ້ປະຈຳການ ແລະ ບໍ່ປະຈຳການ ຂອງສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ 24-ກໍລະກົດ-2017 24-ກໍລະກົດ-2017 PDF (2.86 MB)
17 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
18 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 08/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
19 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 01/05/2017 16-ພຶດສະພາ-2017 16-ພຶດສະພາ-2017
20 ຢຸດເສບຢາເສບຕິດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ 14-ກຸມພາ-2017 14-ກຸມພາ-2017
21 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 26/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
22 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 12/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
23 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ9/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
24 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 7/09/2016 11-ຕຸລາ-2016 11-ຕຸລາ-2016
25 ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ 02-ກັນຍາ-2016 06-ກັນຍາ-2016 PDF (477.47 KB)
26 ລາຍການຄວາມຮູ້ທາງກົດໝາຍ 31/08/2016 31-ສິງຫາ-2016 31-ສິງຫາ-2016
27 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງອົງການທະບຽນສານ 29-ກໍລະກົດ-2016 23-ສິງຫາ-2016 PDF (1.94 MB)
28 ຄຳສັ່ງນາຍົກກ່ຽວກກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານ 17-ສິງຫາ-2016 17-ສິງຫາ-2016 PDF (511.49 KB)
29 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2014 29-ທັນວາ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.25 MB)
30 ໜັງສືພິມກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2014 26-ພະຈິກ-2014 26-ກໍລະກົດ-2016 PDF (9.19 MB)