ລະບົບບໍລິຫານເອກະສານ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ປະເພດເອກະສານ ວັນທີເອົາລົງເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 10/07/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 12-ກໍລະກົດ-2022
2 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle English Videos 08-ກໍລະກົດ-2022
3 ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ Subtitle Laos Videos 08-ກໍລະກົດ-2022
4 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 26/6/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 05-ກໍລະກົດ-2022
5 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 19/06/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 23-ມິຖຸນາ-2022
6 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 12/06/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 22-ມິຖຸນາ-2022
7 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 05/06/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 07-ມິຖຸນາ-2022
8 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 29/05/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ພຶດສະພາ-2022
9 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍຸຕິທຳ 22/05/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 30-ພຶດສະພາ-2022
10 ລາຍການເພື່ອສັງຄົມຍູຕິທຳ 15/05/2022 ລາຍການໂທລະພາບ 16-ພຶດສະພາ-2022

Pages