ວຽກພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ລ.ດ ຊື່ເອກະສານ ວັນທີລົງໃນເວັບ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1 ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ໄລຍະ 2021- 2025 09-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (444.71 KB)
2 ແຈ້ງການແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 07/ຄຮລ-ຫວ, ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2021 09-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (51.18 KB)
3 ແຈ້ງການແນະນຳສະເພາະ ສະບັບເລກທີ 24/ຄຮລ-ຫວ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021 09-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (59.42 KB)
4 ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 43 ປະຈຳປີ 2021 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີ ລະຫວ່າງ ສອງລັດຖະບານ ລາວ - ຫວຽດນາມ 09-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (360.6 KB)
5 ບົດເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 43 ປະຈຳປີ 2021 10-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (984.02 KB)
6 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍແຜນການຮ່ວມມື ປະຈຳປີ 2021 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ 10-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (409.32 KB)
7 ແຜນການຮ່ວມມືປະຈຳປີ 2021 ລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ 10-ມີນາ-2021 PDF icon PDF (617.55 KB)
8 ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອອກກົດໝາຍ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ 20-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (83.25 KB)
9 ບົດບັນທຶກການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສສ ຫວຽດນາມ ໄລຍະປີ 2015-2020 20-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (152.09 KB)
10 ແຜນການຮ່ວມືປະຈຳປີ 2020 ລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ 20-ພຶດສະພາ-2020 PDF icon PDF (119.46 KB)